14.- Mina duen pazientearen balorazio integrala

Helburua: zaintzak emateko puntu bakoitzean aurkitzen ditugun zailtasun-puntuak aztertzea, tresnak egokiak diren, pazientea kontuan hartzen dugun eta abar.
Mezu nagusia: Araba ESIak Zainketa Intentsiboetako Bikaintasunarekin konprometitutako Zentroak programan (CCEC ®) edo BPSO ® (Beste Practice Spotlight Organization ®) programan parte hartu duenez, azken ebidentziak eguneroko praktika klinikora eramateko lanean ari gara, asistentzia-inguruneko, ospitaleko eta ospitaleko minaren balorazio eta maneiu farmakologikoarekin eta ez-farmakologikoarekin lotuta.
Minaren balorazioan eta haren erabileran aurrera egiteko beharra dago, zuzenean zaintzak emateko puntuan, diziplina anitzeko ikuspegia aplikatuta eta pazientearen/biztanleriaren ikuspegia kontuan hartuta. Bi alderdi horiek ez dira modu optimoan jorratzen asistentzia-mailan, kalitatezko arreta segurua emateko. Work Shop honek diziplina desberdinetako profesionalak bildu nahi ditu, ikerketako eta/edo berrikuntzako proiektuak eztabaidatzeko eta asmatzeko, ikuspegi hori garatzen laguntzeko. Inguruko minari aurre egitea
Hartzaileak: Araba ESI ESIko osasun-langileentzat, medikuentzat, erizainentzat, TCAErentzat, fisioterapeutentzat.

‹ Zerrendara itzuli