9.- Doitasunezko medikuntza onkologian

Helburua: ikerketa egiten ari diren pertsonak edo zehaztasuneko medikuntzaren esparruan hori egin nahi dutenak harremanetan jartzea; adibidez, belaunaldi berriko NGS sekuentziazioa, NTRK fusio-geneak … paziente onkologikoan diagnostikoaren edo tratamenduaren arloan lan egiten duten pertsonekin, gaur egun edo etorkizunean lankidetza-loturak ezartzeko.
Mezu nagusia: doitasunezko medikuntza kontzeptu berri bat da, tratamendu medikoa paziente bakoitzaren ezaugarri indibidualetara egokitzeari erreferentzia egiten diona. Gaixotasunen tratamenduari edo prebentzioari buruzko erabakiak tumorearen ezaugarri genomiko eta molekularren integrazioan, egoera klinikoari buruzko informazioan eta pazientearen ohituretan oinarrituta hartuko dira.
Honako hauek dira ideia horren oinarri diren alderdiak: tumoreen eta metastasien garapenak eragiten dituzten alterazio genetiko eta molekularrak ezagutzea, alterazio horien mailan jarduten duten farmakoak garatzea, pazienteen datu garrantzitsuak "sarean" biltegiratzea (datu molekularrak, genetikoak, klinikoak, tratamenduei erantzutea, etab.), bolumen handiak kudeatzeko eta ustiatzeko aukera berriak.
Datozen urteetan, saiakuntza klinikoetatik datozen datuek informazio garrantzitsua emango dute medikuntzaren eraginari buruz, aldaketa genomikoek parametro garrantzitsuetan duten eraginari buruz, hala nola biziraupenean eta teknika eta tratamendu horien erabilerari lotutako kostuetan. Gainera, aurrerapen zientifikoek aukera terapeutiko gehigarriak irekiko dituzte. Datuak metatu ahala eta ezarpen kliniko helduaren esperientzia kontuan hartuta, doitasun-onkologiaren paradigma tratamendu-estandar bihurtuko da.
Medikuntza pertsonalizatua eraldatzen ari da ikerketa klinikoa eta biomedikoa eta osasun-asistentzia, bai ikuspuntu kontzeptual batetik, bai metodologikotik, eta ezohiko aukerak daude osasun publikoa hobetzeko, eta, ziurrenik, osasun-sistemaren kostuak murrizteko.
Hartzaileak: arlo horretan lan egiten duten profesionalak, ikertzaileak eta enpresak.


‹ Zerrendara itzuli